Dr L. Synoradzki, grzałki, Nuega, galwanotechnika, Nuga, grzałki, DRLS
         
      Informacje techniczne  

Informacje techniczne

Katalog produktów

Zamówienie

Kontakt

Nasza firma


 

powrótOkreślanie mocy grzałek - podstawy obliczeń

Moc na podgrzanie kąpieli zależy od objętości cieczy (V), różnicy temperatur (DT), strat ciepła (kształt wanny, izolacja, pokrywa) (fs), czasu podgrzewania (t) i rodzaju cieczy (fm). Na podgrzanie kąpieli potrzeba więcej energii niż tylko do utrzymywania jej w stałej temperaturze (tab. 2).

Moc na podgrzanie P [kW] = V [l] x DT [K] x fs / t [h] / fm

Przykład:
200 l wody ogrzać o 42 K (od 18 do 60°C) przy stratach 30% w czasie 5 h P=200 l x 42 K x 1,43 / 5 h / 857=2,8kW

Moc na ogrzewanie ciągłe zależy od rodzaju procesu, zwykle jednak głównie od strat ciepła, w tym także wynikających z wprowadzania zimnych detali i uzupełniania wody.

Określając moc grzałek należy pamiętać o dopuszczalnym obciążeniu powierzchni grzewczej. Im mniejsze obciążenie tym trwalsza grzałka i mniej niekorzystnych zjawisk na jej powierzchni (tab. 3).

Obciążenie powierzchni grzałki
O [W/cm2] = P [W] / L [mm] / Ć [mm] x 31,8

Przykład:
grzałka 2000 W, długość ogrzewana 450 mm, Ć rury 51 mm O=2000 W / 450 mm / 51 mm x 31,8=2,8 W/cm2

 

tabela 2. współczynniki stosowane do obliczeń mocy grzałek

  Straty ciepła
  10% 20% 30% 40% 50% 60%
Współczynnik strat ciepła - fs 1,11 1,25 1,43 1,67 2 2,5
Współczynnik
medium - fm
woda (kwas/ług): 857 olej: 2149
Przedstawione liczby są wynikami przeprowadzonych testów nie mogą być jednak podstawą jakichkolwiek roszczeń.

 

tabela 3. typowe wartości i obciążenia powierzchni grzałek

Rodzaj grzałki - Proces Obciążenie powierzchni
[W/cm2]
Proste pionowe duże 2...3,5
Proste pionowe małe 3,5...4,0
Teflonowe 1,5
Fosforanowanie max. 1,5
Nikiel chemiczny max. 1,5
C2Cl4, C2HCl3 max. 1,5
Ogrzewanie oleju max. 1,5....2,0
Ogrzewanie powietrza (w obiegu) 2,5....3,0

powrót


Informacje techniczne      |      Katalog produktów      |      Zamówienie      |      Kontakt      |      Nasza firma
  projekt: pikto.pl   copyrights 2004 Dr L. Synoradzki - wszystkie prawa zastrzeżone